Chào Guest | Nhóm "Guests" | RSS
Image Image Image Image Image Image Image Image
menu

MODULE
ACTION [59]
COMEDY [16]
18+ [17]
HORROR [23]
SCI-FI [31]
CRIME [3]
CARTOON [9]
ADVENTURE [17]
ROMANCE [4]
THRILLER [4]
SPORT [1]

LOGIN

SEARCH

LIFE TIME


Main » Articles » ACTION

CUNG CẤP MỘT SỐ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KINH TẾ, ĐÓNG TÀU...

ĐỀ TÀI NGÀNH KINH TẾ:

1/Một số ý kiến về kênh phân phối xe máy tại công ty Cotimex Đà Nẵng

 

2/ Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người” tại Công ty Đầu Tư Phát Triển nhà Đà Nẵng

 

3/ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cà Phê Tây Nguyên

 

4/ Chiến lược kinh doanh của Công ty Thương mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng  nam

 

5/ Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ xi măng của Tổng công ty xi măng Việt nam trong tiến trình hội nhập AFTA

 

6/ Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty Sứ Bình Dương

 

7/ Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại  công ty vật liệu xây dựng –xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng

 

8/ Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm tại xí nghiệp TW5

 

9/ Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm

 

10/ Một số biến pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bong PE Hà Nội

 

11/Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà giang

 

12/ Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Châu

 

13/ Phân tích hoạt động  sản xuất kinh doanh của  Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thuỷ Nam Triệu

 

 

14/Thực trạng thị trường tiêu thụ trong nước của công ty bánh kẹo Hải Hà

 

15/ Quản trị kênh phân phối tại công ty Coxiva Đà Nẵng

 

16/ Tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của  Công ty  Cổ phần Minh Phúc.

 

17/ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex

 

18/ Tình hình tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Thực Phẩm Rau Quả Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp

 

19/ Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng

 

20/ Một số ý kiến góp phần hoàn thiện PP hạch toán và phân bố chi phi SX chung tại cty CP nhựa Đà Nẵng

 

21/ Những giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nhựa đường của công thương mại và xây dựng Đà Nẵng

 

22/ Thực trạng công tác hoạch định Marketing và mở rộng thị trường tại công ty DANAMECO

 

23/ Hoàn thiện công tác thông quan hàng hạt nhựa nhập khẩu tại Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng

 

24/ Hoàn thiện công tác giao hàng cà phê  xuất khẩu  bằng đường biển tại Công ty Intimex Đà Nẵng

 

25/ Quá trình và thủ tục để tiến hành giao nhận hàng hoá nhập khẩu (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

 

26/ Tín dụng chứng từ L/C (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

 

 

27/ Quy trình kí kết thực hiện một hợp đồng cung ứng dịch vụ hảng hải giữa cảng Hải Phòng và các đối tượng khác có liên qua (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

 

28/ Thủ tục hải quan (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

 

29/QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

 

30/ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU  Công ty CPTM Và Tiếp Vận Toàn Cầu Đông Tài (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

 

31/ Quy trình thực hiện nghiệp vụ giao nhận một lô hàng nhập khẩu Đại lý Hàng Hải Việt Nam (báo cáo thực tập tốt nghiệp)

 

32/ Thực trạng ngành đóng tàu Việt Nam và giải pháp khắc phục

 

 

VÀ BỘ 250 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP:

1  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN
2  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm
3  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm
4  Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1
5  Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD
6  Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN
7  Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8   Bộ GTVT
8  Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ
9  Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội
10  Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu
11  Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội
12  Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở cty In Hà Giang
13  Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
14  Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco
15  Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
16  Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
17  Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN
18  Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2
19  Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội
20  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Cầu 75
21  Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội
22  Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp
23  Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN
24  Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai
25  Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại
26  Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú
27  Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội
28  Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà
29  XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
30  Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2
31  Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55
32  Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco
33  Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng
34  Lý luận về bộ máy QL của DN
35  Bất động sản
36  CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội
37  Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX
38  QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư
39  Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng
40  XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005   2008
41  Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN
42  Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội
43  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản
44  Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở cty DAD
45  Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực
46  Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873
47  Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN
48  Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực
49  Vốn lưu động
50  Quản lý KD
51  Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty TNHH Úc Đại Lợi
52  Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa   Điện Biên
53  Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy XK SP rau quả của VN
54  Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái
55  Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010
56  Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh
57  XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005   2015
58  Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000   2005
59  Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay
60  Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương
61  Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội
62  PP trả lương tại cty CMS
63  Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà
64  Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú
65  Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC
66  Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6
67  Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11
68  Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng
69  Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
70  Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang
71  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD
72  Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang
73  Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang
74  Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03 05
75  Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN
76  Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc
77  Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN
78  QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê
79  Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng
80  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn
81  Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD
82  Nâng cao hiệu quả KD tại cty CPTM Tuấn Khanh
83  Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179
84  Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN
85  Cty TM XD Bạch Đằng
86  Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định
87  Quản trị nhân lực tại KS Đông
88  Công tác quản trị mua hàng
89  Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK
90  Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN
91  Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh
92  Quản trị mua hàng
93  Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD
94  Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa
95  Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK
96  Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ
97  Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại cty giày Thượng Đình
98  CPH (Cổ phần hoá)
99  Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN
100  Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu
101  Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU
102  Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động
103  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco
104  Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng
105  Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ   Chương Mỹ   Hà Tây
106  Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà
107  Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI
108  Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH TM TVT
109  Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội
110  Hoạt động KD tại cty Hàng không VN
111  Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK
112  Thúc đẩy XK tại VINACAFE
113  Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120
114  Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN
115  Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2
116  Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001 2005
117  Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên
118  Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí
119  Cty TM KS Đống Đa
120  Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX
121  XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ
122  Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi
123  Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long
124  Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính   TX Phủ Lý   tỉnh Hà Namư
125  QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN
126  Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình
127  Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10
128  Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng
129  Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất
130  Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long
131  Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long
132  Tiêu thụ SP tại cty DAD
133  Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng
134  Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX
135  Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh
136  Doanh thu bán hàng tại cty giày Thuỵ Khuê
137  Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1
138  Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA
139  Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình
140  Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT
141  QL nhân sự tại cty Nhất Minh
142  Quản trị nhân lực tại cty XD số 9
143  Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
144  Cơ sở lý luận về chất lượng SP
145  Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội
146  Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc
147  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3
148  Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá
149  Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc
150  QL chất lượng
151  Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá
152  Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN
153  Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua
154  Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD
155  Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc
156  Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội
157  XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình
158  Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM
159  Quản trị bán hàng tại cty BH số 5 Nam Bộ
160  Thực trạng lập kế hoạch SX tại cty CP May Thăng Long
161  Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem
162  Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO
163  Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo
164  Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN
165  Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình
166  Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An
167  Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá
168  Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX
169  Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước
170  SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO
171  Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC
172  Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel
173  Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương
174  Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn
175  QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh
176  Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên
177  Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng
178  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Điện Lực Ba Đình
179  Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng
180  Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực
181  QL NN trong vấn đề nông sản   thực phẩm
182  Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91
183  QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
184  Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN
185  Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010
186  Nâng cao hiệu quả XNK
187  Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long
188  QL đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi
189  Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN
190  QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN
191  Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang   Thanh Miện   HD
192  QL cácdự án ODA
193  Trình độ học vấn và mức sinh
194  Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO
195  Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar
196  Duy trì và mở rộng thị trường
197  Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư   vận tải   ximăng
198  Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB
199  QL tiền lương
200  Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương
201  QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001   2000 tại cty CP xăng dầu hàng không
202  Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN
203  Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ
204  Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long
205  Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN
206  Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1
207  Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá
208  Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319
209  Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch
210  Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
211  Mở rộng TT HH tại cty Bia HN
212  Quản trị chiến lược
213  XD và QL quỹ tiền lương
214  Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng
215  Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14
216  Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long
217  NK HH tại cty KD và SX VTHH SAMECO
218  Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12
219  Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79
220  Mở rộng TT tại cty dệt 10/10
221  QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải
222  Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây
223  Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long
224  Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN
225  Sử dụng lao động tại cty Đay Thái Bình
226  Tiền lương trong DNCN
227  Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen
228  Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ
229  Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN
230  Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng
231  Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long
232  Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng
233  Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn
234  XD chiến lược KD tại cty xây lắp   vật tư   vận tải Sông Đà 12
235  Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động
236  Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha
237  QL vốn tại cty 20   TC Hậu Cần
238  XK tại cty thuỷ tinh và vốn XD
239  Nâng cao hiệu quả KD tại cty  TNHH Việt   Trung   t. Lạng Sơn
240  Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng
241  QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3
242  Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2   HN
243  Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ
244  XK hàng nông sản
245  Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8
246  Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng
247  Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN
248  Quản trị nhân sự
249  XK chè
250  Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch

 

Category: ACTION | Added by: handcock (2012-05-31)
Views: 251 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
  GOOD LUCK!   Main   Registration   Login  
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
menu

tip

Chia sẻClicksia
SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!
Copyright 2021 © DTD88 Make a free website with uCoz