Chào Guest | Nhóm "Guests" | RSS
Image Image Image Image Image Image Image Image
menu

MODULE
Photoshop- Sưu tầm [82]
Tin công nghệ tổng hợp [111]
Phần mềm và bản quyền [124]
Xây nhà & trang trí nội thất [4]
Thông tin sưu tầm về vấn đề xây nhà ở,trang trí nội thất... Ai trong đời chả có ít nhất một lần xây nhà!

LOGIN

SEARCH

TAG CLOUD

LIFE TIME


Blog » 2012 » Tháng 12 » 1 » Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop
10:48 PM
Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách ‘xây’ tòa lâu đài nguy nga trên mây và một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Hình ảnh sử dụng:

Clouds [link] [link]
Landscapes [link] [link]
Sky [link]
Castle [link]

Thực hiện hướng dẫn

 • Tạo file mới trong Photoshop.
 • Insert hình ảnh Sky:

Học 1%20%282%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Duplicate Layer Sky. Áp dụng điều chỉnh Auto Contrast cho nó. Image > Adjustments > Auto Contrast.
 • Thiết lập chế độ hòa trộn của Layer đã nhân đôi là Overlay và Opacity 45%.

Học 1%20%283%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Merge cả 2 Layer Sky, nhân đôi layer Sky đã tạo một lần nữa và chỉnh sửa các cạnh của các hình ảnh Sky.
 • Merge cả 2 Layer Sky.

Học 1%20%284%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Chọn công cụ Patch tool.
 • Để chỉnh sửa cạnh, chọn khu vực muốn chỉnh sửa trên hình ảnh, và chọn Source trên thanh tùy chọn. Kéo vùng chọn đến khu vực bạn muốn. Khi thả chuột, khu vực bạn chọn ban đầu sẽ trở nên mềm mại và không bị lỗi như trước.

Học 1%20%285%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Để chỉnh sửa các cạnh, lặp lại thao tác này nhiều lần.

Học 1%20%286%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Học 1%20%287%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Áp dụng Warp (Arc) chuyển đổi hình ảnh Sky như hình minh họa bên dưới.

Học 1%20%288%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Scale Layer Sky và xoay nó về bên trái 10°.

Học 1%20%289%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Landscapes.

Học 1%20%2810%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Merge chúng lại.

Học 1%20%2811%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Remove cạnh giữa 2 hình ảnh Landscape bằng cách sử dụng Patch Tool, thực hiện như ở các bước trước. Erase khu vực Sky. Add Layer Mask, load vùng chọn cho Sky và Erase nó trên layer Mask bằng cách sử dụng Brush màu đen.

Học 1%20%2813%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Học 1%20%2814%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Duplicate Layer Landscape đã tạo, áp dụng Horizontal Flip chuyển đổi nó và Merge với Layer ban đầu trên cạnh trái. Mask merge edge một lần nữa.

Học 1%20%2815%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Kết quả sẽ tương tự như hình bên dưới.

Học 1%20%2816%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Vào Edit > Transformation > Warp(Arc).

Học 1%20%2817%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Xoay Layer Landscape một chút về phía bên trái và sau đó chuyển đổi Warp.

Học 1%20%2818%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Add layer mask cho Layer Landscape layer và tạo đường thẳng nằm ngang với Brush mềm, Opacity 18%.
 • Bạn có thể remove các chi tiết không cần thiết (cối xoay gió) với Patch Tool.

Học 1%20%2819%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Học 1%20%2820%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Click vào icon Quick Mask. Chọn Brush lớn mềm và tạo ra một điểm.

Học 1%20%2821%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Click Quick Mask một lần nữa. Bạn sẽ có được vùng chọn xung quanh điểm đã tạo.

Học 1%20%2822%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Giữ vùng chọn, vào Image > Adjustments > Hue/Saturation.

Học 1%20%2823%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Điều chỉnh Levels cho vùng đã chọn như hình bên dưới.

Học 1%20%2824%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Duplicate Layer Sky và đặt nó ở trên Layer Land. Xoay Layer Sky để có được hiệu ứng gương.
 • Load vùng chọn cho Layer Land.
 • Quay trở lại Layer Sky và click vào icon Layer Mask để remove các khu vực không cần thiết.

Học 1%20%2825%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Học 1%20%2826%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Overlay cho layer đã tạo và Opacity 65%.

Học 1%20%2827%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Tạo Layer mới màu trắng ở trên Layer Sky ban đầu.
 • Vào Filter > Distort > Lens Correction > Set Vignette > Amount > Darken (- 40)
 • Áp dụng chế độ Multiply và Opacity 85%.

Học 1%20%2828%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Castle.

Học 1%20%2829%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Tách Castle ra khỏi Background.

Học 1%20%2830%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Áp dụng Warp cho các layer Land và Sky.

Học 1%20%2831%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Điều chỉnh Opacity khoảng 90 – 88%.
 • Add Layer Mask và Distant với Brush mềm (Opacity khoảng 30%).

Học 1%20%2832%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Cloud.

Học 1%20%2834%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Vào Channels Palette, kích hoạt Chanel Red.
 • Duplicate nó.

Học 1%20%2835%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Chọn Channel Red đã nhân đôi.
 • Vào Image > Adjustments > Levels. Dịch chuyển điểm màu đen bên trái và điểm màu trắng bên phải về vị trí trung tâm.
 • Chúng ta sẽ có được hình ảnh tương phản đen và trắng.

Học 1%20%2836%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho Channel này (dịch chuyển con trỏ đến Channel thumbnail, click Ctrl+Enter)

Học 1%20%2837%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Kích hoạt Channel RGB, quay trở lại bảng Layers. Giữ nguyên vùng chọn.
 • Click vào icon Layer Mask để tách đám mây ra khỏi Background.

Học 1%20%2838%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Scale đám mây và dịch chuyển nó lên một chút.

Học 1%20%2840%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Insert hình ảnh đám mây khác và tách đám mây này ra khỏi Background như những bước trước.

Học 1%20%2842%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Đặt Cloud (đám mây) dưới Layer Land.

Học 1%20%2843%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Để tạo cầu vòng, chúng ta cần tạo các Path bằng cách chọn công cụ Pen Tool.

Học 1%20%2844%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Điều chỉnh các thiết lập Brush – 2 px và dynamic shape, màu trắng.
 • Quay trở lại Pen Tool, Click chuột phải vào Path > Stroke Path > Brash, check vào Simulate Pressure.

Học 1%20%2845%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Học 1%20%2847%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Quay lại với Channel RGB. Giữ nguyên vùng chọn.
 • Chọn Layer palette và click vào icon Layer Mask ở dưới bảng Layer palette.

Học 1%20%2846%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Bạn sẽ có được vòng cung màu trắng.

Học 1%20%2848%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Thiết lập Fill 0%, áp dụng Gradient Overlay.

Học 1%20%2849%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Học 1%20%2850%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Duplicate arc (vòng cung) đã tạo và áp dụng bộ lọc Motion Blur Filter.

Học 1%20%2851%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Duplicate Layer arc ban đầu một lần nữa và cũng áp dụng Motion Blur với thiết lập Distance mới.

Học 1%20%2852%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Lặp lại thao tác này một vài lần.

Học 1%20%2853%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Học 1%20%2854%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Để tạo cầu vồng (Rainbow) thứ 2, nhân đôi Layers Rainbow, Merge chúng và áp dụng bộ lọc Gaussian Blur filter(khoảng 4%) và Opacity khoảng 35%.
 • Cuối cùng, Merge tất cả các Layer.
 • Duplicate Layer đã tạo. Vào Image > Adjustments > Equalize.
 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Multiply và Opacity 20%.

Học 1%20%2855%29 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

 • Merge các Layers lần nữa.

Học 1 Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Kết quả cuối cùng

Học clouds castle 650l Xây Dựng Tòa Lâu Đài trên Mây trong Photoshop

Chuyên mục: Photoshop- Sưu tầm | Xem: 324 | Tạo bởi: handcock | Tags: photoshop | Đánh giá: 0.0/0
Số comments: 0
Chỉ có thành viên được comments.
[ Đăng kí ngay | Đăng nhập ]
  GOOD LUCK!   Main   Registration   Login  
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
menu

tip

LỊCH
«  Tháng 12 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Chia sẻClicksia
SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!
Copyright 2021 © DTD88 Make a free website with uCoz