Chào Guest | Nhóm "Guests" | RSS
Image Image Image Image Image Image Image Image
menu

MODULE
Photoshop- Sưu tầm [82]
Tin công nghệ tổng hợp [111]
Phần mềm và bản quyền [124]
Xây nhà & trang trí nội thất [4]
Thông tin sưu tầm về vấn đề xây nhà ở,trang trí nội thất... Ai trong đời chả có ít nhất một lần xây nhà!

LOGIN

SEARCH

TAG CLOUD

LIFE TIME


Blog » 2012 » Tháng 11 » 26 » Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop
9:11 PM
Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Hình ảnh sử dụng trong hướng dẫn:

Thực hiện hướng dẫn

 • Tạo file PSD mới – 1280 *1024px, 72 px/inch.
 • Fill Layer Background với màu #2b070e.

Học 1%20%281%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Tạo Layer mới, Fill nó với Create a new layer, Fill nó với Pattern Wallpaper.
 • Để loại bỏ Background trắng, chọn Select > Color Range >Fussiness(100%), click vào Background màu trắng bằng côg cụ Eyedropper Tool > Ok.
 • Delete vùng đã chọn.
 • Áp dụng các hiệu ứng Layer Style cho Layer đã tạo:

Học 1%20%282%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%283%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%284%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Duplicate Layer "pattern”, thiết lập Fill = 0%, áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay.

Học 1%20%285%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%286%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Insert Texture Old paper, move nó xuống dưới ở giữa hình ảnh.

Học 1%20%287%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Tách các cạnh bằng cách sử dụng công cụ Eraser Tool tròn nhỏ.

Học 1%20%288%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng các hiệu ứng sau:

Học 1%20%289%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2810%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2811%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Hình ảnh của bạn trông như hình dưới:

Học 1%20%2812%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Calendar.

Học 1%20%2813%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Để tạo hiệu ứng bóng đổ, tạo vùng chọn hình chữ nhật, Fill nó với màu đen trên một layer mới ở dưới Layer Calendar. Áp dụng chế độ hòa trộn là Multiply, Opacity 30% và Filter Gaussian Blur (khoảng 2%) Filter > Blur > Gaussian blur.

Học 1%20%2814%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Nail.

Học 1%20%2815%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Tạo Layer mới ở trên layer "Calendar”.
 • Fill nó với màu trắng.
 • Vào Filter > Distort > Lens Correction > Vignette: Amount – 46, Midpoint +35.

Học 1%20%2817%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Multipl và Opacity 75%.

Học 1%20%2816%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Winter Forest.

Học 1%20%2818%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng chuyển đổi, Move cạnh dưới sang phải một chút bằng cách sử dụng Skew Transformation

Học 1%20%2819%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Correct hình dạng của Image bằng cách sử dụng công cụ chuyển đổi Warp.

Học 1%20%2820%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Để loại bỏ khu vực góc không cần thiết, tạo vùng chọn bằng cách sử dụng Polygonal Lasso.

Học 1%20%2821%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Erase góc từ hình ảnh Forest (khu rừng).

Học 1%20%2822%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Làm cho góc dưới của hình ảnh Forest mềm mại hơn với công cụ Eraser Tool tròn mềm.

Học 1%20%2823%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Làm cho Layer Forest tối hơn.
 • Add hiệu ứng Gradient Overlay:

Học 1%20%2824%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Thiết lập Levels như hình chụp bên dưới:

Học 1%20%2825%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Christmas Tree.

Học 1%20%2826%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Tạo khu vực có ánh sáng lớn bên dưới hình ảnh Christmas Tree. Áp dụng hiệu ứng Overlay cho nó.

Học 1%20%2827%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Để tạo khu vực có ánh sáng lớn chúng ta sử dụng Brush mềm lớn như hình dưới:

Học 1%20%2828%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Brush cần phải có kích thước như thế này:

Học 1%20%2829%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Trên cây, vẽ các điểm sáng nhỏ hơn, áp dụng chế độ hòa trộn là Soft Light.

Học 1%20%2830%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho khu vực ở bên dưới Layer Calendar, ở đây chúng tôi sử dụng công cụ Lasso Tool.
 • Fill vùng đã chọn với màu trắng trên một layer mới và thiết lập Fill = 0%.

Học 1%20%2831%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng Gradient cho hình dạng này như minh họa.

Học 1%20%2832%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Vẽ hình dạng nhỏ giống như hình chụp ở dưới:

Học 1%20%2833%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Lặp lại các bước trước và áp dụng hiệu ứng Gradient với màu sáng.

Học 1%20%2834%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2835%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2836%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Curled paper và Shadow.

Học 1%20%2837%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2838%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Đặt hình ảnh Icicle ở dưới Layer Curled paper.

Học 1%20%2839%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn Screen cho icicles.

Học 1%20%2840%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng Gradient Overlay như trong ví dụ:

Học 1%20%2841%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2842%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho icicle và Fill nó trên một Layer bên dưới với màu đen (Black).
 • Move Layer Black sang trái một chút và xuống dưới. Chọn icicles ban đầu một lần nữa và Remove vùng đã chọn trên Layer bên dưới Black.

Học 1%20%2843%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Sử dụng các thao tác tương tự cho icicles khác.

Học 1%20%2845%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Gõ text với font chữ Chopin Script. Áp dụng Rotation cho Layer text. Edit > Transform > Rotate.

Học 1%20%2846%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng các hiệu ứng Gradient Overlay và Inner shadow.

Học 1%20%2847%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2848%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2847 %29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Tạo hiệu ứng tuyết sáng bóng trên Christmas Tree (cây thông Noel).
 • Chon Brush tròn, nhỏ với các thiết lập sau:

Học 1%20%2849%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2851%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Để tạo hiệu ứng tuyết rơi, tạo Layer mới, Fill nó với màu đen.
 • Add hiệu ứng Noise:

Học 1%20%2852%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2853%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng Filter Blur.

Học 1%20%2854%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Chon chế độ hòa trộn Screen cho Layer này.

Học 1%20%2855%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Điều chỉnh, thiết lập Levels.

Học 1%20%2856%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Sử dụng chuyển đổi Free và Perspective để có được hình ảnh như bên dưới:

Học 1%20%2857%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Add layer Mask cho Layer Snow (tuyết).
 • Fill nó với Gradient Linear xám/trắng và làm cho các cạnh bên trái và phải ẩn đi bằng cách sử dụng Brush tròn mềm.

Học 1%20%2858%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Add một vài điểm lớn và nhỏ bằng Brush mềm có kích thước khác nhau.

Học 1%20%2859%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Tạo hiệu ứng tuyết rơi ở bên ngoài bằng cách chọn Brush mềm nhỏ với các thiết lập hiệu ứng tuyết rơi như ở bước trước.

Học 1%20%2860%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 

Học 1%20%2861%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Insert hình ảnh Ribbon.
 • Tách hình ảnh Ribbon ra khỏi Background và Paste nó trên một layer mới.

Học 1%20%2862%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn Multiply cho Background.

Học 1%20%2863%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Load các vùng chọn của hình dạng Curled paper, đảo ngược vùng chọn và xóa đi các Background không cần thiết.

Học 1%20%2864%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng chế độ hòa trộn là Multiply cho Layer Ribbon ddeer làm cho nó mở hơn và Opacity 75%.

Học 1%20%2865%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Duplicate Layer Ribbon, làm cho nó có màu đen và trắng, Image > Adjustments > Black and white.
 • Tiếp theo, chúng ta cần tăng độ tương phản đen và trắng của hình ảnh bằng cách sử dụng các điều chỉnh Levels, move các điểm đánh dấu đen và trắng về vị trí trung tâm.

Học 1%20%2866%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng Screen cho layer Black and White (đen và trắng) và Opacity 85%.

Học 1%20%2867%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Thêm bông tuyết (snowflake) bằng cách chọn Brush snowflake.

Học 1%20%2868%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Áp dụng các thiết lập Layer Style sau.

Học 1%20%2869%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2870%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2871%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Để tạo bóng đổ, tạo hình dạng giống như hình dạng bông tuyết nhưng với mài đen và đặt Layer này ở dưới.
 • Transform Layer Shadow (bóng đổ) bằng Skew Transformation.

Học 1%20%2872%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Blur phần dưới của Shadow bằng công cụ Blur Tool(Strength = 100%).
 • Tạo hình dạng bông tuyết khác như ở trên.

Học 1%20%2875%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

 • Làm cho nó có hiệu ứng sáng bóng, long lanh bằng Brush.

Học 1%20%2876%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Học 1%20%2877%29 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Kết quả cuối cùng

Học christmas 700 Tạo Cảnh Rừng Thông Noel Thật Tráng Lệ trong Photoshop

Chuyên mục: Photoshop- Sưu tầm | Xem: 395 | Tạo bởi: handcock | Tags: photoshop | Đánh giá: 0.0/0
Số comments: 0
Chỉ có thành viên được comments.
[ Đăng kí ngay | Đăng nhập ]
  GOOD LUCK!   Main   Registration   Login  
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
menu

tip

LỊCH
«  Tháng 11 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Chia sẻClicksia
SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!
Copyright 2021 © DTD88 Make a free website with uCoz