Chào Guest | Nhóm "Guests" | RSS
Image Image Image Image Image Image Image Image
menu

MODULE
Photoshop- Sưu tầm [82]
Tin công nghệ tổng hợp [111]
Phần mềm và bản quyền [124]
Xây nhà & trang trí nội thất [4]
Thông tin sưu tầm về vấn đề xây nhà ở,trang trí nội thất... Ai trong đời chả có ít nhất một lần xây nhà!

LOGIN

SEARCH

TAG CLOUD

LIFE TIME


Blog » 2012 » Tháng 11 » 26 » Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop
9:07 PM
Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo ra hình ảnh quả anh đào được bao bọc bởi khối đá trong suốt, thật thú vị và đơn giản trong Photoshop, cùng theo dõi nhé!

Hình ảnh sử dụng trong hướng dẫn:

Thực hiện hướng dẫn

 • Tạo file Photoshop mới – 800 * 600px, 72 px/inch.
 • Unlock Layer Background và áp dụng các thiết lập hiệu ứng Layer Style cho nó.

Học 1%20%2810%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1 %2811%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2812%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1 %2813%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Chọn Rounded Rectangle Tool với Radius 10px và tạo hình vuông xung quanh 200x200px ở chế độ Shape Layers. Chúng ta sẽ chọn hình dạng này để tạo khối lập phương 3D với các cạnh, góc tròn và mịn. Đừng nên thay đổi kích thước của hình dạng đã tạo.

Học 1%20%2814%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Mở bảng công cụ 3D Tools. Và tạo đối tượng 3D mới từ hình dạng chữ nhật bo tròn đã tạo.

Học 1%20%2815%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Bạn sẽ thấy hộp thoại thông báo như bên dưới, chỉ cần Click vào "Yes”.

Học 1 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Sau khi áp dụng các thiết lập 3D trong cửa sổ Repousse, xoay hình dạng đã tạo bằng cách sử dụng "Rotate The Mesh” tool để thay đổi vị trí.

Học 1%20%2818%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Áp dụng Texture ice (băng tuyết) cho shape này.

Học 1%20%2819%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2822%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Bạn có thể tìm thấy các thiết lập cho Front Inflation Material.

Học 1%20%2821%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Click chuột phải vào icon Diffuse và chọn "Edit Properties” và thay đổi vị trí Texture .

Học 1%20%2823%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Thiết lập Front Bevel Material, chúng ta thực hiện tương tự như Texture Ice đối với các tham số Diffuse và Bump.

Học 1%20%2824%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Nhưng thay đổi thuộc tính Texture:

Học 1%20%2825%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Thiết lập Extrusion Material:

Học 1%20%2826%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Chỉnh sửa thuộc tính Texture như hình chụp bên dưới:

Học 1%20%2827%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Mở bảng thiết lập 3D lights và tạo các Light như hình bên dưới. Để add thêm Light mới, click vào button Create A New Light, và chọn Light từ menu thả xuống. Thiết lập vị trí của Light ở phần trên của ảnh chụp và xoay 3D Axis guide. Để view Axis guide click vào icon Toggle và chọn 3D Axis.

Học 1%20%2830%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2831%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2832%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2833%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Nhân đôi hình dạng 3D và thay đổi các thiết lập Texture cho các vật liệu đã nhân đôi.

Học 1%20%2836%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2828%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Sử dụng Texture khác cho hình dạng này. Dưới đây là danh sách các vật liệu mới:

Học 1%20%2829%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Áp dụng các thuộc tính Texture Properties cho Front Inflation Material(thiết lập tương tự cho cả hai Opacity và Bump):

Học 1%20%2837%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Thiết lập Front Bevel Material:

Học 1%20%2839%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2840%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Thiết lập Extrusion Material:

Học 1%20%2841%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2842%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Hình dạng này có một số khu vực trong suốt bởi vì một vài chỗ texture có màu đen và trắng với thông số Opacity. Đó là lý do chúng ta cần phải thiết lập lại các vật liệu cho hình dạng này. Làm cho chúng ẩn đi, áp dụng Opacity = 0% cho Back Bevel Material và Back Inflation Material.

Học 1%20%2843%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2844%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Thiết lập các điều chỉnh của Light:

Học 1%20%2845%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2846%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2847%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Quay trở lại bảng Layers và áp dụng chế độ hòa trộn là Overlay chi hình dạng texture 3D ice mới.

Học 1%20%2848%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Chọn Quality là "Ray Traced Final” cho cả hai hình dạng 3D.

Học 1%20%2849%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Kết quả tương tự như hình dưới:

Học 1%20%2850%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Nhóm các hình dạng 3D và Duplicate Group này. Tạo Group với các Layer 3D ẩn ban đầu (chúng ta sẽ sử dụng hình dạng 3D ban đầu ở những bước tiếp để tạo ra hình ảnh phản chiếu của nó) và tạo Smart Object từ Group đã Duplicate – Click chuột phải vào Group và chọn "Convert to Smart Object”. Thiết lập Hue/Saturation cho đúng với hình dạng của nó một chút (click để add Layer điều chỉnh Hue/Saturation, Click chuột phải vào layer này và chọn "Create Clipping Mask”)
 • Ngoài ra, chúng ta cần add thêm hiệu ứng Filter "Smart Sharpen” – Filter > Sharpen > Smart Sharpen. Bạn có thể tìm thấy các thiết lập của Hue/Saturation và Filter Smart Sharpen như hình chụp bên dưới.

Học 1%20%2852%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2853%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2854%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Rasterize layer Smart object Ice lập phương và Merge nó với Layer điều chỉnh Hue/Saturation. Sau đó áp dụng bộ lọc Liquify cho nó, Filter > Liquify. Làm biến dạng khối lập phương bằng công cụ Forward Warp Tool để tạo ra hình ảnh khối băng đá trông tự nhiên hơn:

Học 1%20%2855%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2856%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Duplicate hình dạng Ice đã bị biến dạng, sử dụng chuyển đổi Flip Vertical cho layer đã Duplicate – Edit > Transform > Flip Vertical. Sau đó chọn công cụ Eraser Tool và xóa cạnh dưới, chỉ chỉnh sửa như trong ví dụ dưới đây:

Học 1%20%2857%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Chọn Polygonal Lasso Tool và chọn một trong các cạnh của nó.

Học 1%20%2858%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Tiếp theo, click vào nó và thực hiện như hình bên dưới.

Học 1%20%2859%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Cắt phần đã chọn trên hình dạng Ice và Paste nó trên một layer mới.
 • Ngoài ra, bạn có thể nhìn thấy được Layer 3D ban đầu đã dịch chuyển. Quay trở lại với Group có chứa các Layer 3D ban đầu và chọn một trong các Layer 3D. Sau đó chọn "Drag the 3D Object” Tool và dịch chuyển hình dạng xuống dưới như hình chụp bên dưới. Chúng ta sẽ sử dụng hình dạng này như là một phản chiếu.

Học 1%20%2860%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Chúng ta cần phải có các cạnh phản chiếu ở các Layer khác. Chọn cacnhj bên phải và dịch chuyển nó xuống dưới khối lập phương Ice đã bị biến dạng, Sau đó vào Edit > Transform > Distort. Kéo các điểm ở góc của các ạnh bên trái và gắn kết nó với các cạnh bên trái của hình dạng 3D. Cố gắng thực hiện như hình bên dưới.

Học 1%20%2861%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Lặp lại các thao taccs cho các cạnh khác.

Học 1%20%2862%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Làm cho Layer 3D invisible một lần nữa. Merge các Layer phản chiếu đã chuyển đổi. Thiết lập Opacity khoảng 45%.
 • Add Layer Mask cho Layer này, Fill phần dưới của Layer Mask với Gradient màu đen và trắng để tạo hiệu ứng mờ dần.
 • Tạo Levels Adjustment clipping mask cho Layer phản chiếu, sử dụng các thiết lập như bên dưới.

Học 1%20%2863%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2864%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Tạo phản chiếu nhỏ tổi (Khu vực đã chọn như hình dưới).
  • Duplicate Layer Ice đã bị biến dạng.
  • Đặt Layer đã nhân đôi ở dưới Layer gốc.
  • Move nó xuống dưới khoảng 5-6 px.
  • Áp dụng chế độ hòa trộn là Multiply và Opacity 75%.
  • Xóa khu vực đã đánh dấu trên các cạnh dưới của khối lập phương Ice.

Học 1%20%2866%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2868%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Sau đó áp dụng bộ lọc Gaussian Blur filter – 1px. Filter > Blur > Gaussian Blur.

Học 1%20%2867%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Tách riêng quả Cherry ra khỏi Background màu trắng và đưa nó vào File Photoshop.
 • Cắt phần bên ngoài đã chọn của hình ảnh Cherry và Paste nó trên một Layer mới.

Học 1%20%2869%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Chọn phần dưới của quả Cherry.
 • Chọn Layer Ice và Copy phần đã chọn.
 • Paste Ice đã copy vào trên Layer cherry, áp dụng chế độ hòa trộn là Screen và Opacity 92%.
 • Sau đó add các điều chỉnh Levels, bạn có thể sử dụng layer Adjustment như ở các bước trên hoặc chỉ cần vào Image > Adjustments > Levels, thiết lập như bên dưới.

Học 1%20%2870%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2871%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Add phản chiếu màu đỏ cho hình dạng Ice, add thêm hiệu ứng Layer Style Inner shadow.

Học 1%20%2872%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2873%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Nhóm 3 Layer ở dưới: Phần dưới của Cherry, phần trên và Layer Ice nằm trên Cherry.
 • Nhấn đôi nhóm đã tạo và Merge nó.
 • Áp dụng chuyển đổi Flip Vertical cho Group đã Merge. Edit > Transform > Flip Vertical.
 • Đặt Layer phản chiếu của Cherry ở dưới Layer Ice, chỉ cần giống như hình bên dưới:

Học 1%20%2874%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Load vùng chọn cho hình dạng lập phương Ice.
 • Chọn Layer phản chiếu Cherry và cut phần đã chọn.
 • Sau đó, Paste nó vào một layer mới ở trên khối lập phương Ice. Áp dụng hiệu ứng Layer Style Inner shadow như bên dưới và thiết lập Opacity – 75%.

Học 1%20%2877%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2875%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Học 1%20%2876%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Quay trở lại với Layer phản chiếu bên dưới hình dạng Ice.
 • Áp dụng chế độ hòa trộn Multiply cho nó và Opacity 35%.
 • Add Layer Mask cho Layer này và Fill phần dưới của Layer Mask bằng Gradient Linear đen và trắng..

Học 1%20%2878%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Group Cherry và các Layer của khối lập phương Ice ở trên các phản chiếu, Duplicate Group và Merge nó – Group 4 copy 7 như hình chụp bên dưới. Chúng ta sẽ sử dụng bản sao chép đã Merge này để tạo hiệu ứng bóng đổ.

Học 1%20%2879%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Vào Image > Adjustments > Black and white, chọn Default preset.

Học 1%20%2880%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Vào Edit > Transform > Distort transform. Chuyển đổi hình dạng màu đen và trắng như hình chụp bên dưới, áp dụng Blending Mode cho Layer Shadow (bóng đổ).

Học 1%20%2882%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Dịch chuyển layer Shadow xuống dưới Layer khối lập phương Ice. Xóa góc bên trái (Khu vực đã đánh dấu như trong hình)

Học 1%20%2881%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Ở phần trên của Shadow, sử dụng công cụ Eraser Tool lớn, mềm để tạo hiệu ứng bóng đổ mờ dần.

Học 1%20%2884%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

 • Áp dụng bộ lọc Filter Gaussian Blur cho layer này:

Học 1%20%2886%29 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Kết quả cuối cùng

Học ice 600 Làm Quả Anh Đào Bọc Đá Thật Thú Vị trong Photoshop

Chuyên mục: Photoshop- Sưu tầm | Xem: 435 | Tạo bởi: handcock | Tags: photoshop | Đánh giá: 0.0/0
Số comments: 0
Chỉ có thành viên được comments.
[ Đăng kí ngay | Đăng nhập ]
  GOOD LUCK!   Main   Registration   Login  
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
menu

tip

LỊCH
«  Tháng 11 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Chia sẻClicksia
SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!
Copyright 2021 © DTD88 Make a free website with uCoz